Stowarzyszenie - kilka słów o...

Łódzka Inicjatywa na rzecz Przyjaznego Transportu – IPT - to stowarzy­szenie, założone w czerwcu 2004 roku przez grono ludzi, którym nieobojętne są sprawy lokalne, którzy mają swoją wizję miasta w którym chcieliby żyć, i którzy chcieliby coś zrobić, aby ta wizja mogła się choć w części zmaterializować.

Celem naszego stowarzyszenia jest propagowanie oraz wspieranie wszelkich działań służących szeroko pojętemu rozwojowi miasta i regionu, ale tylko takiemu, który nie stoi w sprzeczności z potrzebami ogółu mieszkańców, nie prowadzi do odhumanizo­wania wspólnej przestrzeni miejskiej lub degradacji krajobrazu, nie szkodzi naszemu zdrowiu i przyrodzie. Obiektem naszego szczególnego zainteresowania jest transport jako ten element, który w ogromnym stopniu decyduje o jakości naszego życia, możliwości rozwoju społecznego i gospodarczego. Od sposobu, w jaki zaspokajamy naszą potrzebę przemieszczania się, zależy bowiem to, jak wygląda otoczenie w którym żyjemy, jakie ponosimy koszty materialne i niematerialne oraz jak zbliża nas to lub oddala od zaspokojenia innych naszych potrzeb.


| Aktualności | Projekty | Publikacje | Inwestycje | Technika | Historia |
 
© IPT-2004 - Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu (Ostatnia aktualizacja 2004-04-30)