AKTUALNOŚCI


12 grudnia 2008

IPT wspiera „Szacunek dla Łodzi”

Łódzkie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, społecznicy i miesz­kańcy stworzyli nieformalny ruch pod nazwą "Szacunek dla Łodzi". Ma on stanowić wspólny front działań na rzecz ochrony łódzkich zabytków i propagowania zasad zrównoważonego rozwoju w planowaniu rozwoju Łodzi. Jednym z sygnatariuszy deklaracji założycielskiej jest stowarzyszenie IPT. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie ruchu: www.szacunek.dlalodzi.info
Zapraszamy do współpracy!


26 sierpnia 2008

16 do 22 września to tradycyjny termin obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

więcej ...

7 maja 2008

Europejski Tramwaj Kultury 2016" - rozwiązanie komunikacyjne na rzecz rewitalizacji funkcjonalnej ulicy Piotrkowskiej

więcej ...

15 września 2007

Tak brzmi hasło przewodnie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w 2007 roku. Ale cóż to w zasadzie znaczy? Spróbujmy rzucić nieco światła na tę sprawę. (Uwaga, dużo zdjęć - ponad 4 MB!)

więcej ...

28 lipca 2007

Czy warto budować linię kolejową na lotnisko?

więcej ...

28 lipca 2007

Ozorków jako pierwsze podłódzkie miasto może poszczycić się tramwajami dostosowanymi dla potrzeb niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

więcej ...

10 kwietnia 2007

W kwietniu 2007 MPK Lublin Sp. z o.o. rozpoczyna kampanią promo­cyjną pod nazwą „Zielona Komunikacja”. Ma ona na celu pro­mo­cję komunikacji zbiorowej ze szczególnym uwzględnieniem trolejbusów i autobusów ko­rzystających z paliw alter­natywnych, w tym z CNG i biopaliw.

więcej ...

16 marca 2007

Praca dyplomowa Michała Oziębły – absolwenta Wydziału Urbanistyki i Architekktury Politechniki Łódzkiej

więcej ...

16 marca 2007

Choć wiele działa na niekorzyść kolei, to ciężko oprzeć się wrażeniu, że łódzki oddział PKP PR byłby w stanie doprowadzić do bankructwa nawet Narodowy Bank Polski odstraszając od niego wszystkich klientów.

więcej ...

22 listopada 2006

Znane są już założenia nowego rozkładu jazdy pociągów na rok 2007. Dotychczas było fatalnie – będzie jeszcze gorzej.

więcej ...

22 listopada 2006

Jak wygląda łódzka siatka połączeń kolejowych na tle Europy? Jest gorzej, niż myślimy...

więcej ...

3 listopada 2006

Przygotowanie nowego rozkładu jazdy pocišgów na 2007 rok - ciągle te same problemy

więcej ...

11 września 2006

W dniach 16÷22 września odbędzie się w Łodzi szereg imprez związanych z obchodami Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. My zaplanowaliśmy na 22 września nową, oryginalną imprezę dla rowerzystów.

więcej ...

Relacja z imprezy

11 września 2006

Dlaczego potrzebujemy zrównoważonego transportu?

więcej ...

Czytaj także: Fakty i mity na temat transportu

30 kwietnia 2006

Pod takim hasłem stowarzyszenie Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu rozpoczyna stałą akcję, której celem ma być poprawa standardu i wizerunku transportu kolejowegow regionie łódzkim.

więcej ...

28 kwietnia 2006

Stowarzyszenie Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu we współpracy z „Łódź Art Center” zorganizowało
w dniu 27 kwietnia 2006 roku 2. konferencję:
„Przyjazny Transport - Lepsze Miasto”

więcej ...


Wybrane z serwisu:

Czy budowa bocznicy kolejowej jest konieczna, aby dojechać pociągiem do terminalu łódzkiego lotniska?Akcja „Kolej na Łódź!”
Projekt Dworca Tramwajo­wego Centrum - wspólnego przystanku dla linii tram­wa­jowych W-Z i ŁTRŁódź w systemie szybkich połączeń kolejowych - dylematy restrukturyzacji łódzkiego węzłaKoszty zewnętrzne trans­portu - czyli ile naprawdę płacimy za możliwość przemieszczania się.| Stowarzyszenie | Projekty | Publikacje | Inwestycje | Technika | Historia | Mapa serwisu |
 
© IPT-2005 - Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu (Ostatnia aktualizacja 2008-08-26)