Planowane inwestycje komunikacyjne w regionie

Informacje o planowanych w dalszej i bliższej perspektywie inwestycjach. W miarę potrzeby odno¶niki do innych stron na ten temat.



| Aktualno¶ci | Stowarzyszenie | Projekty | Publikacje | Inwestycje | Technika | Historia |
 
© IPT-2004 - Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu (Ostatnia aktualizacja 2004-04-30)