Czytaj także:
Streszczenia referatów (plik PDF)

27 kwietnia 2006 roku odbyła się druga konferencja „Przyjazny Transport - Lepsze Miasto”

27 kwietnia w siedzibie Łódź Art Center odbyła się druga konferencja „Przyjaz­ny Transport – Lepsze Miasto. Kilkudziesięciu gości konferencji z uwagą wysłu­cha­ło prezentacji dotyczących przyszłości kolei regionalnych w województwie oraz róż­nic w wizerunku kolei regionalnej w Łódzkiem oraz w innych województwach naszego kraju. Po raz kolejny okazało się, iż istnieje bardzo silna potrzeba racjonalnego i dalekowzrocznego planowania inwestycji w zakresie kolei regionalnych. Przykłady z województw zachodniopomorskiego czy kujawsko – pomorskiego pokazały, że odpowiednio zaplanowane inwestycje w tabor samorządowy mogą przynieść wymier­ne korzyści kolejom w województwie.

Kolejne wystąpienie dotyczyło ewolucji systemu transportu miejskiego w Łodzi. Goście konferencji dowiedzieli się jak mogłyby wyglądać w Łodzi punkty przesiad­kowe, by usprawnić podróżowanie środkami transportu miejskiego, jak powinny funkcjonować linie autobusowe i jak organizować transport, by tramwaj i autobus nie konkurowały ze sobą, a wzajemnie się uzupełniały. Osobne miejsce zajęła prezen­tacja projektu Dworca Tramwajowego Centrum – zadaszonego czterotorowego przystanku skupiającego w jednym miejscu podróżujących tramwajami jadącymi trasą W–Z (Widzew–Retkinia) i Pn.–Pd. (al. Kościuszki).

Prezentacja dotycząca Związku Taryfowego Górnych Łużyc i Dolnego Śląska (ZVON) stanowiła zbiór wrażeń i krótką fotorelację z podróży po pograniczu polsko – niemiecko – czeskim. Podziw, zwłaszcza w Polsce, budzi wysiłek organizacyjny, jaki został włożony w to, aby tramwajami, autobusami, kolejami kilkudziesięciu przewoź­ników można było jeździć na jednym i to niedrogim bilecie. Przedostatnim punktem prezentacji był projekt „Autobus Sztuki”. Specjalna linia autobusowa, najprawdopo­dobniej już w maju połączy łódzkie muzea i placówki kulturalne wygodnie rozwożąc zwiedzających między instytucjami kulturalnymi.

Konferencję zakończyła prezentacja dotycząca potrzeby i możliwości stworzenia łódzkiego węzła kolejowego i prowadzenia w nim ruchu pociągów. Uczestnicy dowie­dzieli się jak mogłaby funkcjonować kolej w regionie w przypadku budowy kolei wysokich prędkości Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań oraz jakich przekształceń trzeba dokonać w aglomeracji łódzkiej, by kolej przestała być upośledzona. Żywą dyskusję wywołały kwestie budowy linii kolejowej Łódź – Piotrków, jako elementu korytarza Bydgoszcz – Łódź – Katowice, kwestie obsługi koleją lotniska Lublinek i ewentualnego przyszłego Centralnego Portu Lotniczego a także detali prowadzenia ruchu tranzytowego przez Łódź i regionalnego do Warszawy. Zainteresowanie wy­wo­łał także pomysł budowy w Łodzi średnicowej linii ulicznej dla ruchu regionalnego w ul. Zielonej i obsługa tego ruchu przez tramwaj dwusystemowy.

Konferencji towarzyszyła także sesja posterowa. Zaprezentowano historię i nie­pewną przyszłość linii na Kozinach, przepaść dzielącą wizerunek kolei regionalnych w różnych województwach w Polsce oraz poza jej granicami a także smutną historię likwidacji międzynarodowych połączeń kolejowych z Łodzi i potrzeby ich przywró­ce­nia. Na plakatach zaprezentowano także koncepcję Dworca Tramwajowego Centrum, potrzebę istnienia bezpośrednich połączeń kolejowych z Łodzi do Tomaszowa Mazo­wieckiego i Opoczna i atrakcje turystyczne Rogowskiej Kolei Wąskotorowej.

W trakcie konferencji stowarzyszenie IPT ogłosiło także rozpoczęcie akcji „Kolej na Łódź”. Kolej obsługująca Łódź i region łódzki znajduje się w fatalnej kondycji, kolej regionalna w niektórych relacjach nie istnieje w ogóle, mimo, iż mogłaby się dosko­na­le sprawdzić i bez problemu konkurować z komunikacją autobusową. Łódź nie posiada, jako jedyne większe miasto w Polsce, pociągów międzynarodowych, mimo, iż mogłyby one pojawić się niemal bezkosztowo, zaś prędkość niektórych pociągów dramatycznie spada ze względu na stan torów, a łódzkie dworce prezentują się jak po przejściu huraganu. Najwyższy czas, by to uległo zmianie.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w or­ga­nizacji konferencji. Dziękujemy Łódź Art Center, które gościnnie przyjęło nas pod swój dach, Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych opiekującej się Rogowską Koleją Wąskotorową oraz Kinu Cytryna. Przede wszystkim dziękujemy jednak wszystkim gościom, którzy odwiedzili nas w trakcie konferencji i poświęcili swój czas, na za­poz­nanie się z naszą działalnością. Wierzymy, że nie był to czas stracony i zapraszamy na następną konferencję, która odbędzie się za rok, a zanim to nastąpi – do współ­pracy na rzecz tworzenia lepszego transportu dla dobra naszego miasta i regionu.

Stowarzyszenie IPT-Łódź, kwiecień 2006


| Aktualności | Stowarzyszenie | Projekty | Publikacje | Inwestycje | Technika | Historia |
 
© IPT-2005 - Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu (Ostatnia aktualizacja 2006-04-28)