Zobacz także:
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Łodzi
European Mobility Week - oficjalna strona akcji
Łódzkie parki


Pobierz:
Regulamin rajdu
A4 - 4 strony
[PDF 270 kB]

Plakat informacyjny A3 [PDF 2,1 MB]

Pasaż Schillera, 21 września 2008 r., godzina 10.00 - 17.00

Trzeci Łódzki Miejski Rajd Rowerowy

Pogoda wrześniowa w tym roku nie sprzyja rowerzystom. III Łódzki Miejski Rajd Rowerowy odbył się w chłodnej, mokrej, jesiennej aurze. Przełożyło się to wyraźnie na frekwencję - udział wzięło tylko 13 osób, wszyscy zameldowali się przed godziną 17 na mecie. 12 osób sklasyfikowano (zwróciły kartę uczestnictwa). Większość uczestników wykorzystała na jazdę i zbieranie punktów niemal cały dostępny czas – czyli 7 godzin, z różnym zresztą skutkiem. Do zdobycia było maksymalnie 60 punktów. Najwytrwalszy uczestnik zgromadził ich 50. Byli i tacy, którzy wykorzystali tylko niecałe 2 godziny, w czasie których udało im się zebrać 11 punktów.

Wśród uczestników nie było żadnej kobiety ani szkolnej drużyny. Końcowa klasyfikacja obejmuje zatem tylko dwie kategorie: poziom 1+2 – gdzie punkty zbierane były z całego obszaru miasta oraz poziom 1 – punkty zbierane w obszarze centralnym (z grubsza ograniczonym koleją obwodową). W tej drugiej kategorii znalazły się także osoby, które co prawda zbierały punkty z całego obszaru, ale wynik z obszaru centralnego dał im tu wyższą pozycję niż w klasyfikacji liczonej z obu poziomów.


Wyniki:

Klasyfikacja ogólna: poziom 1 + poziom 2 (max 60 pkt.)
1. Henryk Buchelt 50
2/3. Paweł Banaszkiewicz 40
2/3. Piotr Banaszkiewicz 40
4. Witold Kopeć 37
5-9. Marek Mysior 31
5-9. Michał Mysior 31
5-9. Maciej Nowosławski 31
5-9. Robert Wdowiak 31
5-9. Sławomir Wdowiak 31
10. Piotr Dąbrowski 22
11. Tomasz Konieczny 16
12. Łukasz Sompoliński 11

Klasyfikacja z poziomu 1 (max 33 pkt)
1. Marek Mysior 31
2. Michał Mysior 31
3. Witold Kopeć 24
4. Piotr Dąbrowski 19
5. Tomasz Konieczny 16
6. Łukasz Sompoliński 11

Podsumowanie z wręczeniem dyplomów oraz upominków - w poniedziałek 22 września ok. godz. 18 w Pasażu Schillera.

Tych, którzy z powodu złej pogody nie przybyli – usprawiedliwiamy i zapraszamy w przyszłym roku.


Jak co roku, w dniach 16-22 września organizowany jest w wielu miastach nasze­go kontynentu Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). Celem akcji w perspektywie długoterminowej jest poprawa mobilności, rozwiązywanie problemów transportu miejskiego oraz polepszenie zdrowia i jakości życia mieszkańców Europy. „Tydzień” organizowany jest po raz siódmy i stanowi doskonałą okazję do przedsta­wienia Europejczykom proekologicznych, alternatywnych rozwiązań w dziedzinie transportu oraz wyjaśnienia, przed jakimi wyzwaniami stają miasta. Celem tych działań jest doprowadzenie do zmiany postaw oraz wspieranie strategii rozwoju transportu nienaruszającego równowagi ekologicznej. Jest to zarazem okazja do zastanowienia się nad wykorzystaniem ulic w naszych miastach oraz do podjęcia debaty nad sposobami rozwiązywania konkretnych problemów, m.in. takich jak zanieczyszczenie powietrza.

Tegoroczna edycja ETZT odbywła się pod hasłem „Czyste powietrze dla wszyst­kich”. Nie ma chyba bardziej „czystego” i ekologicznego środka transportu niż rower. Aby jednak korzystanie z niego w miastach stało się bardziej powszechne, potrzebne są działania promujące jazdę rowerem nie tylko w celach rekreacyjnych. Chceliśmy pokazać, że nadaje się on doskonale do codziennego podróżowania między dzielni­cami Łodzi. Dlatego, już po raz trzeci, zorganizowaliśmy Łódzki Miejski Rajd Rowerowy. Impreza odbyła się w niedzielę 21 września 2008 r. Miała charakter rajdu na orientację. Zadaniem uczestników było odnalezienie określonych miejsc i potwier­dzenie tego przez udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie związane z danym miejscem. Zaproponowaliśmy odwiedzenie pięćdziesięciu łódzkich terenów rekreacyjnych, w tym prawie wszystkich parków. Ponieważ zależało nam na tym, by impreza, oprócz elementów rywalizacji i zabawy miała także walory poznawcze, stworzyliśmy uczestnikom okazję dotarcia do wielu nieznanych sobie fragmentów naszego miasta i przekonania się, że Łódź wcale nie jest szara i brzydka. Mamy nadzieję, że dla wielu osób, rajd stanie się inspiracją do dalszego, samodzielnego poznawania na rowerze innych ciekawych zakamarków Łodzi oraz jej bliższych i dalszych okolic.| Aktualności | Stowarzyszenie | Projekty | Publikacje | Inwestycje | Technika | Historia |
 
© IPT-2005 - Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu (Ostatnia aktualizacja 2008-08-26)