Czytaj także:
Regulamin rajdu
Relacja po rajdzie


Pobierz:
Plakat informacyjny A3 [PDF 154kB]
Ulotkę A4
[PDF 153kB]

Regulamin i trasa
A4 - 3 strony
[PDF 209kB]


Pierwszy Łódzki Miejski Rajd Rowerowy - 22 września 2006

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest obchodzony od 2002 roku, zawsze w dniach 16-22 września. Kulminacja tych obchodów przypada na dzień 22 września - Europejski Dzień Bez Samochodu.

Tradycyjnie, jak co roku miasto Łódź włącza się w obchody tych wydarzeń. Odbywa się to przez organizowanie szeregu imprez promujących proekologiczne zachowania w transporcie, w tym ruch pieszy, rowerowy oraz miejski transport publiczny. Głównym koordynatorem łódzkich imprez, podobnie jak w roku ubiegłym, jest Zarząd Dróg i Transportu.

Nasze stowarzyszenie także zamierza dołożyć małą cegiełkę do organizacji imprez okolicznościowych. Jeśli mówimy o przyjaznym transporcie - to wybór jest jakby oczy­wisty - ROWER. Do rozwiązania pozostawał problem: jaką formułę powinna przyjąć impreza, aby w oryginalny sposób zaznaczyć obecność zwolenników roweru w ob­cho­dach Tygodnia Zrównoważonego Transportu? Aby zachęcić do udziału jak najwięcej osób, należało spełnić oczekiwania różnych rodzajów cyklistów o nieraz bardzo odmiennych zainteresowaniach. Impreza powinna przyciągnąć zarówno tych lubiących jeździć wolno jak i szybko, miłośników czystej rekreacji, długodystansowców pragną­cych sprawdzać granice swoich możliwści a także jeżdżących na codzień z powodów praktycznych. Przy okazji wszystko to razem trzeba wpasować w ideę „Dnia Bez Samochodu”. Wybór miejsca imprezy - centrum Łodzi, wydaje się oczywisty, jeśli weźmiemy pod uwagę, że promujemy rower jako równoprawny środek transportu w miastach. Co prawda większość normalnych ludzi woli poruszać się rowerami z dala od intensywnego ruchu samochodów, ale w tym przypadku pewien szczytny cel imprezy każe pokazać się na ruchliwych ulicach.

Powszechnym sposobem zwrócenia uwagi na potrzeby i problemy rowerzystów jest organizowanie różnego rodzaju przejazdów o charakterze manifestacji. Dobrym przy­kła­dem jest tu tzw. „Masa krytyczna”, czyli cykliczna, organizowana w każdy ostatni piątek miesiąca impreza, polegająca na widowiskowym przejeździe dużej grupy cyklistów ulicami miasta. Podobny charakter miała impreza z okazji Dnia bez Samochodu zorganizowana w zeszłym roku. Jednorazowy przejazd trasy około 1,5 km ulicą Piotr­kowską nie pozostawił jednak wielkiego śladu w pamięci, ani uczestników, ani miesz­kań­ców Łodzi. Było bardzo sympatycznie, ale wszystko trwało raptem kilkanaście minut i uczestnicy rozjechali się w różne strony. W tym roku postanowiliśmy zapropo­no­wać nowy, oryginalny pomysł na uczczenie dnia 22 września. Cel stawiamy dość ambitny i liczymy na duże zainteresowanie. Wyznaczyliśmy na ulicach centrum Łodzi trasę o długości 22 km (2 pętle po ok. 11 km każda) i bedziemy chcieli zespołowo pokonać w określonym czasie jak największy dystans, poruszając się w normalnym ruchu ulicznym i przestrzegając wszystkich przepisów kodeksu drogowego.

Jakie cele chcelibyśmy osiągnąć

  • medialny: dużo rowerów w mieście i to nie tylko przez krótką chwilę, ale przez całe popołudnie - na pewno nas zauważą;
  • edukacyjny: propagowanie idei transportu zrównoważonego, wzajemna toleracja kierowców i rowerzystów;
  • sportowy: element rywalizacji i próba własnych sił - pedałować przez 6-7 godzin to nie dla każdego takie banalne zadanie;
  • spektakularny: jak duży dystans zdołamy zbiorowo przejechać i czy uda się nam „okrążyć Ziemię”.

A może za rok, jeśli ta formuła się przyjmie, dojdzie do swoistej rywalizacji pomiedzy dużymi miastami: kto dojedzie dalej? Warto już dziś wysoko postawić poprzeczkę. I choć nie bicie rekordów jest ideą tej imprezy, to element rywalizacji i postawienie jakiegoś celu może zadecydować o jej atrakcyjnści i popularności. Wspólne imprezy budują wspólną więź, a przecież chodzi m.in. o to, aby zmobilizować użytkowników rowerów do zaznaczenia swojej obecności i upominania sie o swoje prawo do równo­prawnego korzystania z przestrzeni publicznej miasta.

Nie będziemy mierzyć czasów i patrzeć kto pierwszy pokona jakiś dystans. Rezygnu­jemy z formuły wyścigu na rzecz spokojnej acz wytrwałej wspólnej jazdy dla osiągnięcia wspólnego celu. Nie będzie więc na mecie szampana i nagród dla zwycięzców, co nie znaczy, że najwytrwalsi odjadą po zakończeniu do domów niezauważeni.

Rozpoczynamy w piątek, 22 września o godzinie 14:00, ale przyłączyć można się także później, w każdym momencie aż do godziny 19:30. Początek i koniec każdej pętli w Pasażu Schillera. Udział w rajdzie może wziąć każdy posiadacz roweru uprawniony do poruszania się po drogach publicznych. Będzimy sumować dystans przejechany przez każdego z uczest­ników. Wystarczy ukończyć 1 okrążenie całej trasy (22 km), aby dopisać swój udział do puli przejechanych kilometrów. Bardziej ambitnym i wytrwałym polecamy przejechanie dłuższego dystansu, nawet 5 okrążeń. Kończymy o godzinie 21:00.

Szkołom średnim proponujemy swoistą rywalizację: która szkolna drużyna wniesie największą ilość kilometrów do wspólnej puli? Będzie prowadzona dodatkowa oddzielna klasyfikacja w tym celu.

Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie. Poniżej także mapka trasy.

Zapraszamy wszystkich. Niech zła pogoda Was nie zniechęci.

Plan trasy Pierwszego Łódzkiego Miejskiego Rajdu Rowerowego - 22 września 2006, godz. 14 ÷ 21


Trasa składa się z dwóch pętli po ok. 11 km każda. Start i meta każdej pętli na Placu Komuny Paryskiej. Mniej więcej w połowie każdej pętli znajduje się punkt kontrolny, na którym każdy z uczestników rajdu musi potwierdzić swoją obecność


| Aktualności | Stowarzyszenie | Projekty | Publikacje | Inwestycje | Technika | Historia |
 
© IPT-2005 - Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu (Ostatnia aktualizacja 2006-08-31)