Tramwaj – sposób na ożywienie Piotrkowskiej

25 kwietnia 2008 roku w ramach Sztabu Piotrkowska zaprezentowana została koncepcja funkcjonująca pod roboczą nazwą Europejskiego Tramwaju Kultury 2016 zakładająca budowę nowej linii tramwajowej m. in. na północnym odcinku ulicy Piotrkowskiej. Projekt został stworzony przez Stowarzyszenia Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu, Fabrykancka i Klub Miłośników Starych Tramwajów. Założeniem projektu jest rewitalizacja w obrębie ulicy Piotrkowskiej i łódzkiego śródmieścia funkcji typowych dla centrów miast. Projekt przewiduje stymulowanie procesu rewitalizacji poprzez poprawę transportu opierającą się na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Tekst projektu oraz prezentację ukazującą podstawowe założenia pomysłu umieszczamy w osobnych dokumentach poniżej:
Tekst (format PDF, 162 KB)
Prezentacja (format PDF, spakowany [zip], 5,8 MB)| Aktualności | Stowarzyszenie | Projekty | Publikacje | Inwestycje | Technika | Historia |
 
© IPT-2005 - Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu (Ostatnia aktualizacja 2008-05-07)